Wanneer naar logopedie met dyslexie?

Wanneer uw kind in groep 2 zit, wordt er gekeken naar de auditieve vaardigheden. Deze zijn nodig bij het leren lezen in groep 3. De logopedist kan helpen bij het trainen van die vaardigheden. Ook in groep 3 en latere groepen kunnen deze vaardigheden nog problemen geven in het leren lezen en schrijven. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact met ons op, zodat wij u hierin kunnen begeleiden.


 
 


Wat is dyslexie?

De meeste mensen kennen dyslexie als het hebben van moeilijkheden bij het lezen het omdraaien van de /b/ en de /d/, maar dyslexie is een heel breed begrip. Dyslexie betekent dat iemand 'ernstige en hardnekkige problemen bij de automatisering van het lezen en/of spellen' heeft. Zij hebben moeite bij het foutloos en vlot lezen en spellen. Op latere leeftijd kunnen dyslectici moeite gaan krijgen bij het leren van vreemde talen als Engels en Frans.
Veel mensen met dyslexie hebben een normale of zelfs hoge intelligentie (IQ). Dit kan vervelend zijn voor kinderen omdat er vanwege hun intelligentie meer van hen verwacht wordt. Dit kan voor bijkomende problemen zorgen. Het is daarom belangrijk om dyslexie te onderkennen en gehoor te geven aan de problemen van het kind.
Er bestaat geen duidelijke oorzaak van dyslexie. Er zijn veel verschillende meningen en opvattingen over dyslexie. De volgende punten worden door velen benoemt als mogelijke factoren die meespelen bij dyslexie:
- de snelheid van fonologische verwerking
- het oproepen van taalkennis is langzaam
- er zijn problemen met de informatieverwerking
- er is moeite bij het omzetten van letters in klanken of andersom.
Dyslexie is goed te behandelen. Dyslexie zal je niet kwijtraken,

maar je leert er op de juiste manier mee omgaan. Voor sommigen betekent dit dat er foefjes bedacht moeten worden om bijvoorbeeld de omzetting van klanken in letters te versnellen.
Er wordt gekeken hoe de dyslectici zou goed mogelijk ondersteund kan worden in het dagelijkse leven, waarbij hij of zij zo min mogelijk last heeft van de dyslexie.