Wanneer naar logopedie?
De logopedist kan helpen om afwijkende mondgewoonten af te leren. Hieronder wordt verstaan: mondademen, speen-, duim of vingerzuigen en verkeerd slikken.  

 

 

Wat zijn afwijkende mondgewoonten?
Afwijkende mondgewoonten zijn gewoonten die negatieve gevolgen hebben voor het gebit, de uitspraak en het gehoor. Onder afwijkende mondgewoonten vallen:
-          Mondademen
-          Speen-, duim- of vingerzuigen
-          Verkeerd slikken 

 

 

Mondademen
Wanneer er sprake is van mondademen, ademt de persoon door de mond wanneer hij/zij niet praat. In sommige gevallen ligt de tong hierbij te ver voorin de mond. Mondademen kan ontstaan door verkoudheid of het gevolg zijn van duim-, speen- of vinger zuigen. Hierdoor worden de spieren van de tong te slap en valt de mond sneller open.  

 

 

De gevolgen van mondademen kunnen zijn
Verkoudheid omdat de koude en vuile lucht die normaal door de neus wordt gezuiverd, nu ongefilterd binnenkomt. De kans op ontstekingen van de luchtwegen wordt hierdoor groter. Ook kan mondademen een verkoudheid in stand houden.
Verminderd gehoor doordat er minder vaak geslikt wordt.
Verslapte spieren van het mondgebied.
Uitspraakproblemen, omdat de spieren in het mondgebied en de tong verslapt zijn. Klanken kunnen daarom niet juist gevormd worden.
Gebitsafwijkingen doordat de tong laag in de mond ligt en er onvoldoende lipspanning is. 

 

 

Duim-, speen, en vingerzuigen
Veel kinderen hebben een zuigbehoefte. Deze zuigbehoefte heeft elke baby nodig om zijn voeding binnen te krijgen door middel van borst/flesvoeding. Naarmate de kinderen ouder worden(rond de negende maand), verminderd deze zuigbehoefte. Veel kinderen houden deze behoefte en zoeken iets om op te zuigen zoals een duim, speen of vinger. Bij het duimen of speen en vingers zuigen, zijn de tong, kaken en tanden in dezelfde positie al bij borst- en flesvoeding. Bij het zuigen op de duim, speen of flesje komt de tong tegen de binnenkant van de onderlip. Duim-, speen-  en vinger zuigen moet rond het derde jaar afgeleerd zijn. 

 

 

 

De gevolgen van duim,- speen en vinger zuigen kunnen zijn
Mondademen
Afwijkend slikken
Gebitsafwijkingen
Uitspraakproblemen
Verslapte spieren van het mondgebied 

 

 

Verkeerd slikken
De juiste positie van de tong tijdens slikken is met de tongpunt vlak achter de boventanden. Bij verkeerd slikken komt de tong tegen of tussen de tanden of kiezen. Verkeerd slikken kan komen door onder andere mondademen en duim-, speen en vingerzuigen. 

 

 

De gevolgen van verkeerd slikken kunnen zijn:
Gebitsafwijkingen, zoals een openbeet of overbeet en uitspraakproblemen. 

 

  

Bij een open beet is er een opening zichtbaar tussen de boventanden en ondertanden wanneer de kiezen op elkaar staan. Bij een overbeet/voorbeet staan de voortanden te ver naar voren.  

 

 

Wat kan u zelf al doen?
Wanneer er sprake is van duim-, speen- of vingerzuigen, probeer deze gewoonte dan af te leren. Op het moment dat er logopedische behandeling plaatsvindt en uw kind blijft deze gewoonte aanhouden zal er geen/weinig effect zichtbaar zijn.