Wanneer naar logopedie?

Wanneer iemand hersenletsel heeft verkregen, wordt er vaak vanuit het ziekenhuis al snel logopedie opgestart. Na het ontstaan van de afasie is er vaak wel enig spontaan herstel van de taal. Maar zelden of nooit is dat herstel volledig.
Door in een vroeg stadium logopedie te geven, wordt vaak wel enige verbetering verkregen in het spreken. Omdat de toestand van de patënt in dat stadium nog kritiek is om naar huis te kunnen, worden deze patiënten eerst in het ziekenhuis, een revalidatiecentrum of een verzorgingstehuis behandeld.
Als de patiënt dan weer naar huis mag, kan het zijn dat er nog sprake is van een (lichte) afasie. Deze patiënten komen dan bij ons in de praktijk.


Wat is Afasie?

Afasie is een door hersenletsel verkregen stoornis in de taal. Iedereen heeft taal nodig, maar door hersenletsel functioneren bepaalde onderdelen van het taalgebruik niet meer zoals het hoort. Dit noemen we afasie. Afasie betekent letterlijk 'niet spreken'. Iemand kan niet meer zeggen wat hij wil.
Vaak zeggen mensen, dat ze niet meer door kunnen praten, omdat ze naar woorden moeten zoeken. Er is dan sprake van woordvindingproblemen. Of het lukt niet meer om goede zinnen te maken.
Daarnaast kan het zijn, dat er andere woorden worden gezegd, dan die persoon bedoelt. Soms horen zij dit zelf wel, vaak ook niet. Ook kan het zijn, dat ze de persoon die tegen hen praat niet begrijpen of dat er problemen in het lezen en schrijven ontstaan. 
De logopedist kan hiervoor handvaten aanreiken waarmee deze mensen zich weer kunnen redden in hun communicatie.